Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par bērnu rindu vietas saņemšanai bērnudārzā

No 2022.gada 1.novembra tiek veidota vienota (kopēja) Cēsu novada rinda, kā rezultātā no 2023.gada 1.janvāra mājas lapā būs redzama gan bērna vieta kopējā rindā uz vietu bērnudārzos, gan rinda uz konkrēto Jūsu izvēlēto prioritāro bērnudārzu, gan prognozējamais brīvo vietu skaits ar 2023.gada 1.septembri. Kopējā rindas izveides procesā mainīsies bērna kārtas nr. rindā, proti, visi novada bērni, kuri pretendē uz vietu jebkurā novada bērnudārzā kārtosies vienotā rindā, ņemot vērā rindā stāšanos datumu. Tātad - gan Zaubē, gan Straupē, gan Jaunpiebalgā, gan Cēsīs u.c. dzīvojoši bērni būs vienotā attiecīgajā gadā dzimušo bērnu rindā ar iespēju redzēt redzēt rindu uz izvēlēto bērnudārzu.

Šeit Jūs varat sekot sava bērna vietai rindā vietas saņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē.
Rindā jūs varat orientēties, izmantojot informāciju no pašvaldības atbildes vēstules par bērna uzņemšanu rindā.

Jānim Bērziņam
Adreses ielā
 Cēsu novads
LV 4101
epasts@epasts.com

Par bērna reģistrēšanu rindā vietas saņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Informējam, ka 2020.gadā dzimušo bērnu rindā uzņemšanai Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēts Pēteris Bērziņš ar kārtas Nr.2. Rindai varat sekot mājas lapā www.cesis.lv, sadaļā Izglītība - Bērnudārzu rinda. Skatiet sava bērna dzimšanas gadu, Jūsu iesnieguma reģistrācijas datumu 12.03.2020. un iesniegumu Nr.6-2-6/10/1505.

Jūsu bērna dzimšanas gadā dzimušo bērnu rinda

Rindas numurs

Iestāšanās datums

Iesnieguma Nr.

PII prioritāte nr.1

1

07.01.2016

6/546

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

2

12.03.2020

Nr.6-2-6/10/1505

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde

3

12.03.2016

Nr.6-2-6/10/1506

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

 

Treknraksta rindā bērni, kuriem vieta nodrošināma ārpus kārtas.

Bērna vietu rindā varat atrast, izmantojot taustiņu kombināciju “ctrl+f” un ierakstot iesnieguma numuru izlecošajā meklētāja logā.

Papildus informējam, ka :

  • Vietu sadale notiek attiecīgā gada martā, pamatojoties uz bēnudārzu vadītāju iesniegto informāciju par brīvo vietu skaitu no 1.septembra. Pēc vietu sadales tiem vecākiem, kuru bērniem iedalīta vieta bērnudārzā, nosūta vēstules uz pasta vai e-pasta adresi, kuru vecāki norādījuši iesniegumā.
  • Vietas bērnudārzā iedala ar 1.septembri. Mācību gada laikā vietas atbrīvojas gadījumā, ja kāds vecāks izņem savu bērnu no bērnudārza. Brīvo vietu piedāvā bērnam, kurš attiecīgajā gadā dzimušo bērnu rindā ir pirmais.
  • Vasaras periodā bērnudārzs ir slēgts 5 nedēļas. Šajā laikā vecāki savu bērnu ievieto bērnudārzos, kuri strādā. Par bērna ievietošanu citā bērnudārzā uz bērnudārza atvaļinājuma laiku mēnesi pirms vietas nepieciešamības ar attiecīgo iestādi nolēdzams rakstisks līgums. 
  • Ja nepieciešama konsultācija par rindu un vietu iedalīšanu, kontaktējieties ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķi Dzintru Kozaku, zvanot pa tālruni 2 912 63 73 vai rakstot epastā dzintra.kozaka@cesisunovads.lv.
  • Vairāk informācijas par bērnu reģistrēšanu vietas saņemšanai bērnu dārzā ŠEIT.