Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības līdzfinansējumu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
9 02.12.2021. Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 04.01.2022. saistošie noteikumi
10 06.08.2015. Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei 02.10.2015. saistošie noteikumi
 22 30.12.2015. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 29.04.2016. saistošie noteikumi
 4 23.01.2020. Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai  28.03.2020. saistošie noteikumi
19 02.12.2021.

Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā

04.01.2022. saistošie noteikumi