Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" izsludina pieteikšanos Cēsu novada kultūras projektu konkursā. Šogad pirmo reizi kultūras projektu konkurss tiek īstenots jaunā Cēsu novada administratīvās teritorijas ietvaros un tajā ir iespēja pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai visā Cēsu novadā.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss šogad tiks izsludināts divas reizes. Pirmajā projektu konkursā paredzētā kopējā summa ir 15 000 EUR. Viens projekts var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 1000 EUR apmērā. Konkursā var pieteikt sabiedrībai pieejamus visdažādākos kultūras jomu projektus: koncertus, izstādes, teātra izrādes, grāmatu izdošanu, radošās darbnīcas u.c. Šajā projektu konkursā prioritāri tiks atbalstīti kultūras projekti, kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt vietējo kopienu iedzīvotājus un, kuri veicina sadarbību starp Cēsu novada māksliniekiem un kultūras organizācijām.

Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas jāatspoguļo izmaksu tāmē. Uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas (radošās un nevalstiskās organizācijas u.c.) un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji.

Projektu pieteikumi "Cēsu Kultūras un Tūrisma centram" jāiesūta līdz š.g. 22.martam plkst.10.00. Ņemot vērā Covid-19 izplatību un ar to saistītos ierobežojumus, aicinām pieteikumus iesniegt elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu cesis@cesunovads.lv ar norādi "Cēsu kultūras projektu konkursam". Ja tas nav iespējams, var iesniegt pieteikumu papīra formātā Cēsīs, Baznīcas laukumā 1,  iepriekš zvanot uz tel.nr.28307186, lai norunātu konkrētu tikšanās laiku. Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz cesis@cesunovads.lv. 

Otrais Cēsu novada kultūras projektu konkursa uzsaukums būs š.g. jūlijā.

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:

Nolikums
Pieteikuma veidlapa
Tāmes veidlapa
Atskaites veidlapa

Projektu konkursu izvērtēs Cēsu novada pašvaldības apstiprināta vērtēšanas komisija saskaņā ar konkursa nolikumu. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā. Projektu īstenošana jāplāno 2022.gada ietvaros.

9.martā plkst.12.00 plānots vebinārs konkursa pieteikumu iesniedzējiem, kurā tiks skaidroti galvenie nosacījumi pieteikuma izstrādei, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu un tiks atbildēts uz jautājumiem par pieteikuma un tāmes veidlapu aizpildīšanu. Pieteikties vebināram var, rakstot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv līdz 8.martam.