Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Kultūras nama folkloras kopa "Piebaldzēni"

Vadītāja: Ieva Damroze
Tālr.: 26534483
E-pasts: ieva.roze@inbox.lv

Vairāk par kolektīvu skatīt šeit.

"Sākotnēji Jaunpiebalgā bija folkloras kopa ar nosaukumu “Virde” 1992.-2002.g. vadītāja Sarma Petrovska.
Folkloras kopa “Piebaldzēni” dibināta 20210.gadā un tās sākotnējā vadītāja bija Dace Circene. 
No 2017.gada vadītājs Aivars Damroze un Ieva Damroze.
No 2019.gada vadītāja Ieva Damroze. 

Folkloras kopas "Piebaldzēni" dalībnieki ir Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni. Kopas repertuāru veido no Piebalgas un Vidzemes reģiona dziesmas, rotaļas un dejas.