Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā ERAF 28 434,62 EUR 171 522,21 EUR 12.08.2020 - 11.01.2021 Liene Ozoliņa
liene.ozolina@cesis.lv
64161818
Inovācijas centra veidošana Cēsīs EEZ / NFI, Latvijas valsts budžets 1 642 346 (EEZ/NFI), 289 825,80 (Valsts budžets) 2 146 856 EUR 10.08.2020 - 09.08.2023 Pauls Irbins
pauls.irbins@cesis.lv
29423324
Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs - Veismaņi - Vaives pagasta robeža pārbūve ELFLA 380 000.00 EUR 380 000.00 EUR 18.12.2020 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis" ERAF; Valsts budžeta dotācija 965 928,10 EUR 1 593 152,02 EUR 03.07.2019 - 02.10.2021 Vita Pleševnika

64127746
Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 699 500.00 EUR 01.09.2019 - 01.03.2021 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta ERAF 1837668,42 EUR 4830327,29 EUR 31.01.2022 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām EKII 5 000 000 EUR 11 354 132 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans” ERAF 185 982.29 EUR 218 802.70 EUR 01.03.2018 - 28.02.2021 Evija Taurene
evija.taurene@cesis.lv
26346996
Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos ERAF 991 911,77 EUR 1 433 649,55 EUR 05.03.2018 - 04.02.2020 Liene Ozoliņa
liene.ozolina@cesis.lv
64161818
Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija ERAF 4 751 559,62 EUR 7 512 007,34 EUR 16.01.2018 - 31.12.2021 Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesis.lv
64161818
Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei ESF 275 271,65 EUR 323 849,00 EUR 18.04.2017 - 31.03.2023 Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesis.lv
64161818
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi NVA   9 234,61 EUR Gita Šneidere,
gita.sneidere@cesis.lv
27835575
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ERAF 3755,55 EUR   Andra Magone
andra.magone@cesis.lv