Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
Inovācijas centra veidošana Cēsīs EEZ / NFI, Latvijas valsts budžets 1 642 346 (EEZ/NFI), 289 825,80 (Valsts budžets) 2 146 856 EUR 10.08.2020 - 09.08.2023 Pauls Irbins
pauls.irbins@cesis.lv
29423324
Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs - Veismaņi - Vaives pagasta robeža pārbūve ELFLA 380 000.00 EUR 380 000.00 EUR 18.12.2020 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Cēsis" ERAF; Valsts budžeta dotācija 901 606,05 EUR 1 593 152,02 EUR 03.07.2019 - 02.10.2021 Vita Pleševnika

64127746
Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 699 500.00 EUR 01.09.2019 - 01.03.2021 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā LVAFA 10 000 EUR 31.05.2020 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta ERAF 1837668,42 EUR 4830327,29 EUR 31.01.2022 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām EKII 5 000 000 EUR 11 354 132 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans” ERAF 185 982.29 EUR 218 802.70 EUR 01.03.2018 - 28.02.2021 Evija Taurene
evija.taurene@cesis.lv
26346996
Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ERAF 892 050,00 EUR 1 117 647,06 EUR 05.03.2018 - 04.02.2020 Edijs Leoke
edijs.leoke@cesis.lv
64161818
Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija ERAF 4 761 429.00 EUR 7 414 921.84 EUR 16.01.2018 - 31.12.2021 Edijs Leoke
edijs.leoke@cesis.lv
64161818
Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei ESF 163 963.30 EUR 192 898.00 EUR 18.04.2017 - 31.12.2019 Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesis.lv
64161818
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017 - 31.12.2019 Edijs Leoke
edijs.leoke@cesis.lv
64161818
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi NVA   9 234,61 EUR Gita Šneidere,
gita.sneidere@cesis.lv
27835575
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ERAF 3755,55 EUR   Andra Magone
andra.magone@cesis.lv