Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
Ražošanas ēkas ar pieguļošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma - CSA poligons, Daibe - teritorijā ERAF 830 000 EUR 1 598 031,67 EUR 01.03.2023 - 31.12.2023 Līna Bērziņa
lina.berzina@cesunovads.lv
Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem MK Nr.112 (Augstas gatavības projekti) 1 430 580 EUR 1 683 035,44 EUR 01.06.2022 - 01.03.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū Kohēzijas fonds 259 455 EUR 304 008,12 EUR 01.07.2022 - 31.10.2023 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Energoefektivitātes pasākumu veikšanai Lielā Skolas ielā 6 EKII 607 198,67 EUR 871 638,75 EUR 01.01.2022 - 01.01.2026 Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesunovads.lv
Līvu pirmsskolas izglītības iestādes “Līvu skola”, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ERAF 567 179,98 EUR 667 270,56 EUR 01.12.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Energoefektivitātes paaugstināšana Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā Raiskumā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā ERAF 688 110,86 EUR 809 542,19 EUR 01.12.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā ERAF 491 602,74 EUR 578 356,17 EUR 01.06.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu ERAF 312 235,36 EUR 367 335,72 EUR 01.06.2022 - 31.12.2023 Iveta Herbsta
iveta.herbsta@cesunovads.lv
Bringing Local and Regional municipalities towards owning their Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs) (OwnYourSECAP) LIFE 01.09.2022 - 30.08.2025 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Invazīvo augu sugu ierobežošana un aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā Latvijas vides aizsardzības fonds 8 688 EUR 20.12.2022 - 20.12.2023 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Towards energy transition and climate neutrality in the BSR municipalities (CommitClimate) Interreg Baltijas jūras programma 2 415 361,30 EUR 01.01.2023 - 31.12.2025 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību, stiprinot pilsonisko līdzdalību un inovāciju (Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation (We make transition!)) Interreg Baltijas jūras programma 3 294 541,90 EUR 01.01.2023 - 31.12.2025 Zane Pīpkalēja
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
LIFE LATESTAdapt - Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā LIFE 5 144 488 EUR 01.09.2022 - 31.08.2027 Zane Pīpkalēja

Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju (LIFE Waste To Resources IP) LIFE 9 147 210 EUR 15 245 351 EUR 01.11.2021 - 31.12.2028 Daina Tērauda
daina.terauda@cesunovads.lv
Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 3 000 000 EUR (ES Kohēzijas fonds), 529 411 EUR (Valsts budžets) 3 529 411 EUR 17.02.2021 - 31.12.2023 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Inovācijas centra veidošana Cēsīs EEZ / NFI, Latvijas valsts budžets 1 642 346 (EEZ/NFI), 289 825,80 (Valsts budžets) 2 146 856 EUR 10.08.2020 - 09.08.2023 Miks Dzenis
miks.dzenis@cesunovads.lv
Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IV kārta ERAF 1 030 842 EUR 2 314 604 EUR 01.03.2023 - 31.12.2023 Līna Bērziņa
lina.berzina@cesunovads.lv
Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām EKII 5 000 000 EUR 9 217 923,81 EUR Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesunovads.lv
26499213
Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija ERAF 4 751 559,62 EUR 7 512 007,34 EUR 16.01.2018 - 31.12.2021 Sanita Breikša
sanita.breiksa@cesis.lv
64161818
Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei ESF 275 271 EUR 323 849 EUR 18.04.2017 - 31.12.2023 Līna Bērziņa
lina.berzina@cesunovads.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi NVA 13300 EUR 12.01.2023 - 30.06.2023 Gita Šneidere,
gita.sneidere@cesunovads.lv
27835575
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ERAF 3755,55 EUR   Andra Magone
andra.magone@cesis.lv