Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Valsts ģimnāzija

http://www.cvg.edu.lv
Raunas iela 13, Cēsis
Direktore Ina Gaiķe
tālr. 20284273
tālr. lietvede 20230490
E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Mērķis: izglītojamiem pieejamas izglītības vides veidošana, izglītības procesa organizēšana un īstenošana, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

- radīt optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai,
- sagatavot konkurētspējīgus izglītojamos augstākās izglītības ieguvei, īstenojot ne mazāk kā trīs vispārējās vidējās izglītības programmas;
- dot iespēju izglītojamiem padziļināti apgūt plašu mācību priekšmetu klāstu;
- izvēlēties optimālas izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas, racionāli izmantojot izglītības iestādes finanšu resursus;
- veicināt izglītojamo atbildību par savu mācību darbu un to rezultātiem.
Pašnovērtējums