Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Piebaldzēni"

Norises vieta: Jaunpiebalgas Kultūras nams

Vadītāja: Lāsma Skutāne

Kontaktinformācija: Lāsma Skutāne, 26178257, lasmaskutane@inbox.lv

Mēģinājumi:
Otrdienās 16.30-18.30

Jauniešu deju kolektīvam “Piebaldzēni” ir aktīva darbība koncertos un uzvedumos. Tāpat, kolektīva darbībā nozīmīga loma ir tradicionālās kultūras apzināšanai un popularizēšanai. Ar panākumiem kolektīvs piedalījies dažādos konkursos, skatēs un festivālos. Ar interesantām koncertprogrammām priecējis skatītājus gan Latvijā, gan aiz tās robežām. 

Sīkāka informācija ŠEIT.