Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori

Pabalsts pārtiks iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, ir paredzēts materiāla atbalsta sniegšanai personai, kurai tuberkulozes saslimšanas dēļ ir novājināts organisms un veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams pilnvērtīgs uzturs. Pabalsta apmērs ir 3.00 euro dienā.
 

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Tiesības saņemt pabalstu uz noteiktu periodu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis ambulatoru ārstēšanos no tuberkulozes un kurai par to ir izsniegta Latvijas Infektoloģijas centra vai ģimenes ārsta izziņa.

Pabalstu piešķir uz ambulatorās ārstēšanas periodu. 

Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un ārsta izziņu. 

 

Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt:

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27313429
sd@cesunovads.lv

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem