Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Cēsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 ’’Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām’’ un Cēsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.

Cēsu novada PMK apkalpo pirmsskolas vecuma izglītojamos un skolniekus no 1.klases līdz 5.klasei.

Kārtību, kādā pieteikt bērnu Cēsu novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai, skatīt ŠEIT.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja Z.SILIŅA Spāres pamatskolas Pirmsskolas un speciālās skolas skolotāja, logopēde
Komisijas locekļi E.ANDERSONE Cēsu Bērzaines pamatskola, logopēde
  I.LUKJANOVA Klīniskais un veselības psihologs
  I.ZARIŅA Cēsu Bērzaines pamatskola, speciālais pedagogs
  A.ĀBOLIŅA Ģimenes ārsts

 

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija Rīgā, Elizabetes ielā 51 pieteikšanās pa tālruni 67718165.