Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Bērnus medicīniski pedagoģiskajai komisijai var pieteikt Bērzaines pamatskolā - attīstības centrā pa tālruni - 29437973 vai zvanot uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju Rīgā, pa tālruni 67212227 vai 67212228.

Komisijas priekšsēdētāja B.DAMBĪTE Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
Komisijas locekļi I.JERMACĀNE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  M.APSĪTE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs, logopēde
  I.LUKJANOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  psiholoģe
  J.DREIMANE Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  I.ZARIŅA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  V.BELOVA Cēsu  internātpamatskola – attīstības centrs,  ārste