Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Bērnus Cēsu novada medicīniski pedagoģiskajai komisijai var pieteikt Cēsu novada Izglītības pārvaldē pa tālruni – 68805880 (Biruta Dambīte), bet  Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai Rīgā (Elizabetes ielā 51), pa tālruni 28618553.

Komisijas priekšsēdētāja B.DAMBĪTE Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
Komisijas locekļi I.JERMACĀNE Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs, logopēde
  I.LUKJANOVA Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  psiholoģe
  J.DREIMANE Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  I.ZARIŅA Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  speciālās izglītības skolotāja
  V.BELOVA Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs,  ārste