Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības darbību

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

1 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikums 01.07.2021. saistošie noteikumi

struktūra
7 01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. Nolikums
11 16.06.2022. Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikums 16.06.2022. Nolikums
47 16.06.2022.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” nolikums

16.06.2022. Nolikums
4 29.07.2021. Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 06.08.2021. saistošie noteikumi
21 16.06.2022.

Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai

09.07.2022. saistošie noteikumi