Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības darbību

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

1 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikums 01.07.2021. saistošie noteikumi

struktūra
7 01.07.2021. Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums 01.07.2021. Nolikums
3 04.02.2022. Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu 04.02.2022.

saistošie noteikumi

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

11 16.06.2022. Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikums 16.06.2022. Nolikums
47 16.06.2022.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” nolikums

16.06.2022. Nolikums