Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Grants seguma ceļiem noteikts transporta masas ierobežojums

Ņemot vērā laikapstākļus, visos Cēsu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošos Vaives pagasta autoceļos ar grants segumu noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi.
 
Personām, kas vēlas veikt kravas pārvadājumus šajos ceļos ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7t, kā arī materiālu krautņu izveidei pašvaldības ceļa nodalījuma joslā, neatkarīgi no laikapstākļiem jāvēršas pašvaldībā ar pieteikumu ceļa izmantošanai. Pēc tam ar iesniedzēju tiks slēgts līgums par ceļa izmantošanu, paredzot iesniedzēja atbildību ceļa konstrukcijai nodarītu bojājumu gadījumā. Arī līguma slēgšanas gadījumā nav atļauts veikt kravu pārvadājumus šķīdoņa apstākļos vai posmos, kur ceļa nestspēja ir neatbilstoša. Katra pārvadājumu veikšana jāsaskaņo ar līgumā norādīto pašvaldības pārstāvi.
 
Tomēr arī šādos paaugstināta mitruma apstākļos, balstoties uz pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējumu par ceļa nestspēju, noteiktā autoceļa posmā var tikt izsniegta atļauja autotransporta, kuru masa pārsniedz noteikto robežu, kustībai. 
 
Pateicamies saimnieciskās darbības veicējiem, kas ievēro šos sadarbības principus un atbildīgi izturas pret vidi, kurā dzīvojam! 
 
Publicēts: 2023. gada 31. marts