Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Jaunā pamatskola (5 pirmsskolas grupas)

www.jaunaskola.lv
Ziemeļu iela 16, Cēsis

Direktore Valda Malceniece
Skolas biroja tālr.29621119
E-pasts: cesis@jaunaskola.lv 

VĪZIJA: Būt par pārmaiņu vidi bērnu izglītībā, kas palīdz bērniem augt priecīgiem, zinošiem, prasmīgiem, protošiem sadarboties un pašapzinīgiem, kā arī vecākiem, skolai un skolotājiem nepārtraukti pilnveidoties.

SKOLAS VĒRTĪBAS: mēs dzīvojam apzināti, aizrautīgi, atbildīgi!