Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Alfrēda Kalniņa Cēsu Bērnu mūzikas skola

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas skolā bērni no 7 gadu vecuma var apgūt mūzikas instrumentu spēli un dziedāšanu, iegūstot pamata profesionālās ievirzes izglītību mūzikā. 

http://akcmv.gov.lv
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis
Dežuranta tālrunis: 64122587
E-pasts: akcmv@akcmv.gov.lv

Iestādes vīzija: Demokrātiska, humāna mūzikas un dejas mākslas iestāde ar augstu izglītošanas un izglītošanās līmeni, kas kalpo sabiedrības interesēm, ar izvērstu izglītojamo un pedagogu radošo darbu un sadarbību.

Iestādes misija: Radīt tādu mācību vidi, kurā izglītojamais mācās dzīvot pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoša, brīva un patstāvīga personība, kura ir spējīga pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu.

Pašnovērtējums