Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

www.vinda.lv/vinda/publiskojama-informacija

Reģistrācijas numurs 49503000754

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ( EUR)

4 912 313,00

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100%

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Lēmums par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "VINDA" (2022)

 

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

SM1 Tehnoloģiski efektīva un kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana domes deleģētās teritorijās;

SM2 Ilgtspējīga un droša ūdens resursu izmantošana;

SM3 Jaunu, ekonomiski pamatotu pieslēgumu sekmēšana centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem;

SM4 Kvalitatīva, ilgtspējīga infrastruktūras, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu, pārvaldība.

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska