Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://www.vinda.lv/vinda/publiskojama-informacija/

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ( EUR)

4 912 313,00

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100%

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Atbilst, Cēsu novada domes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.241.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

SM1 Tehnoloģiski efektīva un kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana domes deleģētās teritorijās;

SM2 Ilgtspējīga un droša ūdens resursu izmantošana;

SM3 Jaunu, ekonomiski pamatotu pieslēgumu sekmēšana centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem;

SM4 Kvalitatīva, ilgtspējīga infrastruktūras, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu, pārvaldība.

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Andris Mihaļovs 01.07.2021.-09.08.2021. Sigita Zvirbule 10.08.2021.-27.09.2021., Kaspars Auziņš 27.09.2021-22.04.2022.