Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums apvieno divas profesionālās skolas - Priekuļu Tehnikumu un Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina  tehnikums
http://www.vtdt.lv/
Izglītības programmas īstenošanas vietā Cēsu pilsētā
Valmieras iela 19, Cēsis
Direktors Artūrs Sņegovičs
Mob.tālr. 20210818
Iestādes tālr. 26328899
E-pasts: info@vtdt.edu.lv

Vīzija: Eiropas līmeņa profesionālās izglītības izcilības centrs.

Misija: Tehnikums ir vadošā mācību iestāde Latvijā, kas nodrošina konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanu, realizējot kvalitatīvas, ilgtspējīgas un inovatīvas mācību programmas.

Vērtības: profesionalitāte, atbildība, sadarbība.

Pašnovērtējums