Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līgatnes Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis "Mantojums"

Norises vieta: Līgatnes Kultūras centrs

Vadītāja: Dace Bicāne

Kontaktinformācija: Dace Bicāne, 26178977, dace.bicane@cesunovads.lv

Mēģinājumi: 
Pirmdienās 11.00

Kolektīvs piedalās kultūras centra rīkotajos un citviet organizētajos pasākumos. Vokālo ansambļu skatēs gūst labus panākumus. Dāmas prasmīgi veido sava kolektīva tēlu. Katras dāmas balss ir neatkārtojama un kopīgais dziedājums - īsts baudījums.