Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības līdzfinansējumu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
9 02.12.2021.

Par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 

04.01.2022. saistošie noteikumi
19 02.12.2021 Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā 04.01.2022 saistošie noteikumi
6 25.05.2023. Cēsu novada līdzdalības budžeta nolikums 10.06.2023. saistošie noteikumi