Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publisku pasākumu saskaņošana

Dokumenti

Organizējot publiskus pasākumus Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, jāsaņem pašvaldības atļauja publiska pasākuma rīkošanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pašvaldības atļauju publisku pasākumu rīkošanai: 

- jāiesniedz iesniegums Cēsu novada pašvaldībā ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises

- Ja pasākuma laikā plānots izmantot Cēsu novada infrastruktūru un/vai slēgt braucamo daļu, par to jāinformē Cēsu novada pašvaldība, AS “CATA” un operatīvie dienesti, iesniedzot precīzu satiksmes shēmu; 

- Ja pasākumā tiek atskaņota mūzika, nepieciešama AKKA/LAA atļauja mūzikas atskaņošanai; 

- Ja pasākuma laikā plānota tirdzniecība, jāraksta iesniegums tirdzniecības atļaujas iegūšanai.

 

Rīkojot publisku pasākumu, Cēsu novada pašvaldībā un Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī jāiesniedz šādi dokumenti: 

Dokumentus var iesniegt klātienē Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4.

 

Sūtot iesniegumu un pievienojamos dokumentus elektroniski, lūdzam tos adresēt uz pašvaldības e-pastu dome@cesis.lv.

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesis.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

 

Papildu informācija par pakalpojuma pieprasīšanu un saņemšanu pa tālruni 26414980 vai, rakstot uz agita.alksnite@cesunovads.lv.

Pakalpojuma saņemšana

Publiska pasākuma rīkošanas atļaujas pieprasījums tiek izskatīts Cēsu novada pašvaldības Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijā ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā. 

Par komisijas lēmumu tiek paziņots uz iesniedzēja norādīto tālruni un e-pastu. 

Ja lēmums par atļaujas izsniegšanu bijis pozitīvs, sagatavoto atļauju var saņemt Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4 ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms pasākuma norises.

 

Saistītie pakalpojumi

Atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā

Normatīvie akti

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums 

Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums 

Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība