Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zemes ierīcības projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana

Dokumenti

Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.

 • lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;
 • nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;
 • prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
 • prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes vai apakšzemes komunikācijām projektēšanai;
 • valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses;
 • lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

 

Lai saņemtu pašvaldības nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, persona iesniedz:
1) iesniegumu, kas satur grafisku priekšlikumu zemes ierīcības projekta izstrādei,
2) pilnvarojuma gadījumā - notariāli apliecinātu īpašnieka pilnvaru.

 

Dokumentus var iesniegt klātienē VPVKAC, nosūtīt pa pastu, kā arī iesniegt elektroniski, izmantojot E-adresi.

 

Atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

 • Rudīte Klāva - zemes ierīcības speciāliste, rudite.klava@cesunovads.lv, 65826436
 • Krista Dobuma - zemes ierīcības speciāliste - krista.dobuma@cesunovads.lv
 • Anita Dzalba - zemes ierīcības speciāliste - anita.dzalba@cesunovads.lv, 64132196

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās 8.00 - 17.00
Piektdienās 8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Maksa par pakalpojumu

Bez maksas

Saistītie pakalpojumi

Normatīvie akti