Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rakšanas darbu atļauju izsniegšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ceļu un ielu zemes nodalījuma joslā

Pakalpojuma pieteikšana

Lai saņemtu atļauju, klientu apkalpošanas centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs, vai elektroniski, sūtot uz e-patsu: dome@cesunovads.lv, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei vai atbilstoši teritoriālajam iedalījumam, attiecīgajā apvienības pārvaldē pieteikumu par rakšanas darbu atļaujas izsniegšanu iesniedz iesniegumu.

Cēsu novada Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde

 

Raunas iela 4, Cēsis,

Cēsu novads, LV-4101
 

Egils Kurpnieks (Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos)
tālrunis: 26645632
e-pasts:
egils.kurpnieks@cesunovads.lv

Pakalpojuma saņemšana

 

Iesniegums tiek izskatīts piecu darba dienu laikā. Atļauju par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi iespējams saņemt klātienē vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz personas e-Adresi vai e-pastu.

Pakalpojuma apmaksa
 

Pakalpojums pieejms bez maksas.

Normatīvie akti