Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Interešu izglītība Cēsu Bērnu un jauniešu centrā

Dokumenti

Cēsu  Bērnu un jauniešu centrs (CBJC) ir pašvaldības interešu izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

CBJC piedāvā bērniem un jauniešiem iespējas darboties vizuālā un vizuāli plastiskā mākslā, mūzikā, kustībā dejā, tehniskā jaunradē, radošajās industrijās un citās neformālās izglītības aktivitātēs.
 
Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju par pulciņiem (to veidiem, pasniedzējiem, nodarbību vietām, laikiem utt.) var iegūt:
1) www.cbjc.lv
2) klātienē – CBJC , Bērzaines ielā 4, Cēsīs

Pieteikumu var aizpildīt Cēsu novada e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.cesis.lv.

Tāpat dokumnetus var aizpildīt klātienē, ierodoties CBJC un brīvpieejamā datorā aizpildot veidlapu ar datiem, kas nepieciešami līguma noslēgšanai.

Aizpildīto veidlapu izdrukā un ar savu parakstu apliecina datu patiesumu.

CBJC pie administrācijas deleģētā pārstāvja precizē iespēju apgūt izvēlēto interešu izglītības programmu un noformē līgumu.

Pēc līguma noslēgšanas, izvēloties papildus programmas, jāaizpilda līguma grozījumi un jāiesniedz Cēsu Bērnu un jauniešu centra lietvedībā.

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

Bērzaines iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālrunis: 64121898
Fakss: 64121898

 

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.30 – 13.00 un 14.00 – 17.30              

Otrdienās 9.00– 13.00 un 14.00 – 18.00  

Trešdienās 8.30 – 13.00 un 14.00 – 17.30               

Ceturtdienās 9.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00           

Piektdienās 9.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00             

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc līguma noslēgšanas, bērns var apmeklēt izvēlētās interešu izglītības nodarbības.

Maksa par pakalpojumu

 

Katru mēnesi jāsamaksā pulciņa dalības maksa - rēķinu vecāki saņems e-pastā.

 

Cenrādis

 

No dalības maksas ir atbrīvoti:

  • audzēkņi ar invaliditāti;
  • bērni, kam nodibināta aizbildniecība;
  • ģimenes, kam piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.

Maksas atvieglojumus 50% apmērā var saņemt ģimenes, kurās kopā dzīvo trīs vai vairāk bērnu.

 

Lai saņemtu maksas atvieglojumus, CBJC jāiesniedz iesniegums.
 

Vairāk informācijas par apmaksas kārtību cbjc.lv.

 

 

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Likums "Par pašvaldībām"

Izglītības likums

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas