Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

Ja nepieciešams labot, papildināt, atjaunot vai anulēt civilstāvokļa aktu ierakstus par dzimšanu, miršanu, laulību, jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai veiktu papildinājumu vai labojumu civilstāvokļa akta ierakstā, reģistra ieraksta atjaunošanu vai anulēšanu, dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz:

  • Iesniegums;
  • No papildināmā vai kļūdainā reģistra izrakstītais dokuments (piemēram, dzimšanas, miršanas, laulības apliecība vai izziņa);
  • Dokumenti, kas pamato ieraksta papildināšanas, labošanas vai atjaunošanas nepieciešamību, piemēram, tiesas spriedums;

Dzimtsarakstu nodaļa ir tiesīga pieprasīt arī citus nepieciešamos dokumentus.

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Uz dzimtsarakstu nodaļas atzinuma pamata tiek papildināts vai labots civilstāvokļa akta ieraksts un izsniegts civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošs dokuments.

 

Iesniegumu dzimtsarakstu nodaļa izskata viena mēneša laikā.

 

Maksa par pakalpojumu

Valsts nodeva 7,00 EUR

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs

Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00 - 12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00


Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī:
Vaives pagastā - Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads

Priekuļos - Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

Vecpiebalgā - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Līgatnes pagastā - Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads

 

Normatīvie akti

Administratīvā procesa likums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

MK 03.09.2013. not. Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" 

MK 24.09.2013. not. Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"