Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzimšanas reģistrācija

 

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. 

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai reģistrētu bērna dzimšanu:

 

  • jāuzrāda derīgs vecāka personu apliecinošs dokuments;

  • jāiesniedz ārstniecības iestādes izziņa par bērna piedzimšanu;

 

Ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, jaundzimušā reģistrāciju var veikt viens no vecākiem.

 

Ja vecāki laulību ir noslēguši ārvalstīs un ziņas par noslēgto laulību nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda ārvalstīs izsniegta laulības apliecība. Ārzemēs izsniegtam dokumentam ir jābūt legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tulkotam valsts valodā. Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts ES valstīs, EEK valstīs, Šveicē, kā arī Baltkrievijā, Kirgizstānā, Krievijā, Moldovā, Ukrainā, Uzbekistānā.

 

Ja bērna vecāki nav noslēguši savstarpēju laulību, jāiesniedz paternitātes atzīšanas iesniegums (abi vecāki dzimtsarakstu nodaļā to var iesniegt gan reģistrējot bērna dzimšanas faktu, gan pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas, gan vēl pirms bērna piedzimšanas). Iesniegumu aizpilda, ierodoties Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Reģistrējot bērna dzimšanu, kas piedzimis pēc tēva nāves, laulības šķiršanas vai laulības atzīšanu par spēkā neesošu, par bērna tēvu ieraksta mātes bijušo vīru, ja no brīža, kad miris tēvs, šķirta vai atzīta par neesošu laulība, nav pagājušas vairāk kā 306 dienas. Ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.

 

Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.

 

Reizē ar dzimšanas reģistrāciju tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.

 

Reģistrējot bērna dzimšanu, iespējams arī pieteikt bērnu rindā uz bērnudārzu.

 

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesis.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene Vaives pagasts, Cēsu novads) – darba dienās pēc iepriekšēja saskaņojuma telefoniski vai elektroniski ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.

 

Saistītie pakalpojumi

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

 

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

 

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

 

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

 

Normatīvie akti

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

MK 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”