Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atļauja veikt pārapbedīšanu

Ja nepieciešams veikt mirstīgo atlieku pārapbedīšanu kādā no Cēsu novada kapsētām, jāvēršas pie Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārziņa Lenču ielā 39, Cēsīs.

Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā vienu gadu pēc apbedīšanas. To pieprasīt var gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Kapu pārzinim klātienē jāiesniedz iesniegums, lai saņemtu atļauju cilvēka mirstīgo atlieku pārapbedīšanai.

 

Iesniedzējam jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments (fiziskām personām);
  • reģistrācijas apliecība (juridiskām personām -  kapavietas uzturētājs; tiesībsargājošās iestādes u.c.);
  • kapavietas nomas līgums. Ja šāda līguma nav, to var noslēgt pie kapsētas pārziņa;
  • jāiesniedz Veselības inspekcijas atļauja.

Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārzinis
Meža kapi, Lenču iela 39, Cēsis, Cēsu novads

Tālrunis: 64122659; 29497585.

maris.vitins@cesis.lv

 

Vaives pagasta kapsētās pakalpojumu var saņemt, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruni 29497585.

Pakalpojuma saņemšana

 

Pēc iesnieguma saņemšanas, dokumentu pārbraudīšanas, atļauja tiek sagatavota trīs darba dienu laikā.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Apbedīšana Cēsu novada kapsētās

Normatīvie akti

Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmums Nr.104 "Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās"