Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saskaņojums bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumam publiska pasākuma laikā

Dokumenti


Lai drīkstētu veikt bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumu tuvāk par 50 metriem horizontālajā plaknē no Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekoša publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa (turpmāk – pasākums) norises vietas, pasākuma organizatoram jāsaņem saskaņojums no Cēsu novada pašvaldības.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumam publiska pasākuma laikā tuvāk par 50 metriem no pasākuma norises, pasākuma organizatoram: 

- vienlaikus ar iesniegumu publiskā pasākuma rīkošanai Cēsu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par bezpilota gaisa kuģu lidojumu (kopā ar lidojuma plānu) ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises;
- jāievēro Latvijas Gaisa satiksmes noteiktie lidojumu zonu ierobežojumi;

- jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 368 un Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 par sabiedrisko kārtību;

- jānodrošina sabiedrības un publiskā pasākuma dalībnieku informēšana par bezpilota gaisa kuģu lidojumu.


Dokumentus var iesniegt elektroniski portālā epakalpojumi.cesis.lv vai klātienē Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4.
 

Sūtot iesniegumu uz pašvaldības e-pastu dome@cesis.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

 

Papildu informācija par pakalpojuma pieprasīšanu un saņemšanu pa tālruni 26414980 vai, rakstot uz agita.alksnite@cesunovads.lv.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saskaņojuma bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumam publiska pasākuma laikā pieprasījums tiek izskatīts Cēsu novada pašvaldības Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijā ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā. 

Par komisijas lēmumu tiek paziņots uz iesniedzēja norādīto tālruni un e-pastu. 

Ja lēmums bijis pozitīvs, sagatavoto sakaņojumu var saņemt Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4 ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms pasākuma norises.

Saistītie pakalpojumi

Publisku pasākumu saskaņošana
Atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā