Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

Lai anulētu ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, dzīvokļa vai mājas īpašniekam jāvēršas pašvaldībā. 

Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
2) personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai pieprasītu pakalpojumu, dzīvokļa vai mājas īpašniekam pašvaldībai jāiesniedz:

  • aizpildīts iesniegums;
  • īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

Dokumentus var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centrā, nosūtīt pa pastu, kā arī izmantojot portālu www.latvija.lv

Elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt arī pa e-pastu. 

 

Noskaidrot savā īpašumā deklarētās personas iespējams elektroniski, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas".

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

 

Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldība izskata iesniegtos dokumentus un 30 dienu laikā sniedz atbildi par lēmumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

 

Lēmumu iespējams saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski. 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

 

Saistītie pakalpojumi
 
Normatīvie akti
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
 

Dokumenti