Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzīvesvietas deklarēšana

Dokumenti

Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

 

Dzīvesvietu var deklarēt:

  • elektroniski portālā www.latvija.lv;
  • pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā

 

Lai deklarētu dzīvesvietu klātienē pašvaldībā nepieciešams:

  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  • dzimšanas apliecība, ja tiek deklarēta nepilngadīga bērna dzīvesvieta; 
  • personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildu personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā; 
  • lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā); 
  • jāiesniedz dzīvesvietas deklarācijas veidlapa - to var aizpildīt uz vietas.

 

Pakalpojumu sniedz vienas darba dienas laikā.

 

Personai ir iespējams uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, izmantojot E-adresi.

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

Maksa par pakalpojumu

 

Dzīvesvietas deklarēšana portālā www.latvija.lv ir bez maksas.

 

Deklarējot dzīvesvietu klātienē Klientu apkalpošanas centrā, jāsamaksā valsts nodeva 4,27 EUR.

Saistītie pakalpojumi
 
Normatīvie akti