Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zemes noma sakņu dārza ierīkošanai

Dokumenti

Lai Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iznomātu zemi sakņu dārza ierīkošanai uz Cēsu novada pašvaldībai piederoša vai piekritīga zemes īpašuma, ar iesniegumu jāvēršas Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Sakņu dārzam var pieteikties, izmantojot E-pakalpojumu platformu epakalpojumi.cesis.lv
Iesniegumu sakņu dārza nomas līguma noslēgšanai var iesniegt arī klātienē Cēsu novada pašvaldībā vai nosūtīt e-pastā, pievienojot pirkuma līgumu vai tā norakstu (šādā gadījumā dokumentiem jābūt parakstītiem ar elektronisko parakstu). Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu, un iesniegt, izmantojot portālu latvija.lv.

 

Iesniegumā vēlams norādīt sakņu dārza prioritāro teritoriju – atrašanās vietu (Festivāla iela 45, Birzes iela u.c.).

 

Visiem zemes gabaliem, uz kuriem atrodas sakņu dārzs, ar Cēsu novada domes lēmumu līdz teritorijas plānojumā noteiktās izmantošanas sākšanai noteikts mērķis - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste

Santa Smiltniece (Cēsis)

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 104.kab.

Tālrunis:  26413585

santa.smiltniece@cesis.lv 

 

Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Evija Atvara (Vaives pagasts)

Tālrunis: 26687719
evija.atvara@cesunovads.lv

 

 Darba laiks

 

Pirmdienās 8.00-12.00; 12.30-18.00

Otrdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Trešdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00
Piektdienās 8.00-13.00

 

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesis.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Iesniegums Cēsu novada pašvaldībā tiek izskatīts mēneša laikā. Ja pēc iesnieguma iesniegšanas nav iespējams ierādīt brīvu sakņu dārza, persona tiek informēta par pievienošanu aktuālajai rindai.

 

Ņemot vērā lielo pieprasījumu un ierobežotās sakņu dārzu ierīkošanai atvēlētās teritorijas, brīvie sakņu dārzi tiek ierādīti saņemto iesniegumu rindas kārtībā, ievērojot iesniegumā norādītās prioritārās teritorijas.

 

Nomas līgumi tiek slēgti uz termiņu no 1-3 gadiem. Ja sakņu dārzs atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, tad līgumus slēdz uz 3 gadiem. Ja sakņu dārzs atrodas uz zemes, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā, bet ir pašvaldības valdījumā, tad līgumus slēdz uz 1 gadu (ja valsts zemi reģistrēs uz sava vārda, tad nomas līgums jāpārtrauc).

 

Pēc jau spēkā esoša noslēgtā zemes nomas līguma termiņa beigām Cēsu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atkārtoti noslēgt nomas līgumu konkrētajam sakņu dārzam.

 

Visiem zemes gabaliem, uz kuriem atrodas sakņu dārzs, ar Cēsu novada domes lēmumu līdz teritorijas plānojumā noteiktās izmantošanas uzsākšanai noteikts mērķis - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.

 

Maksa par pakalpojumu

Nomas maksa par zemesgabala lietošanu 5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 12 EUR (divpadsmit euro un 00 centi) gadā.

 

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti