Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Dokumenti

Lai varētu saņemt vietu Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem bērns jāreģistrē Izglītības pārvaldes sistēmā. Vietas bērnudārzos tiek piešķirtas rindas kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai reģistrētu bērnu vietas saņemšanai pašvaldības bērnudārzā, jāaizpilda reģistrācijas iesnieguma veidlapa un kopā ar bērna dzimšanas apliecības kopiju un personu apliecinoša dokumenta kopiju jāiesniedz pašvaldībā.

To var izdarīt:

  • epakalpojumi.cesis.lv
  • pa e-pastu, sūtot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātu aizpildītu reģistrācijas pieteikumu un skenētu bērna dzimšanas apliecību un personu apliecinošu dokumentu uz e-pasta adresi dome@cesis.lv.
  • klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4 vai Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu.

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

 

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

 

Vaives pagasta pārvalde

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Papildu informācija par pakalpojuma pieprasīšanu un saņemšanu pa tālruni 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesunovads.lv 

Pakalpojuma saņemšana

 

Ja bērna reģistrācija veikta pa e-pastu, vienas darbdienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru.

Ja bērna reģistrācija veikta klātienē vai Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļā, apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru iesniedzējs saņem nākamajā pirmdienā pēc iesnieguma iesniegšanas.

Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa grupas komplektē saskaņā ar Brīvo vietu sadales komisijas sēdes lēmumu rindas kārtībā ik gadu no 1.februāra līdz 20.augustam. Pēc lēmuma pieņemšanas, nodaļa nosūta vecākiem vēstuli par piešķirto vietu bērnudārzā.

Bērniem, kuriem nav iespējams nodrošināt vietu vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē, tiek piedāvāta vieta citā bērnudārzā, kurā ir pieejama brīva vieta.

Bērnus, kuriem nav iespējams nodrošināt vietu nevienā no pašvaldības bērnudārziem, līdz kārtējā gada 1.septembrim, nodaļa pārreģistrē uz nākamo mācību gadu iesniegumu reģistrācijas secībā.

Bērnu var uzņemt bērnudārzā pēc mācību gada sākuma, ja atbrīvojas vieta.

 

Sekot bērna vietai rindā var ŠEIT.

Saistītie pakalpojumi

Dzimšanas reģistrācija

Bērna uzņemšana speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

Normatīvie akti

 

Vispārējās izglītības likums
Izglītības likums
Par pašvaldībām
Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas