Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Dokumenti

Ja bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā, iespējams saņemt vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 100,00 EUR apmērā.

Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Cēsu novada pašvaldības administratīvā teritorijā, tad pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.

Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.  Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz:

  • Iesniegums. To var aizpildīt uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā vai Sociālajā dienestā, kā arī, izmantojot portālu epakalpojumi.cesis.lv vai www.latvija.lv;
  • Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • Iesniedzot dokumentus, abiem bērna vecākiem jāuzrāda pases.


! Uz bērna piedzimšanas pabalstu nevar pretendēt, ja pabalsts pēc bērna piedzimšanas jau ir saņemts citā pašvaldībā.

 

Bērna piedzimšanas pabalstam var pieteikties Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu vai Cēsu novada Sociālajā dienestā, ja dzimšanas apliecība ir izsniegta citā pašvaldībā.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00-12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī Vecpiebalgā, Alauksa iela 4 un Priekuļos, Raiņa ielā 8.

 

Pieņemšanas laiki Vecpiebalgā:

Otrdiena 9.00 – 12.00

Ceturtdiena 13.00 - 16.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu telefoniski vai elektroniski.

 

Pieņemšanas laiki Priekuļos:

Pirmdiena 10.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

Trešdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

Ceturtdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu telefoniski vai elektroniski.

 

Cēsu novada  Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
sd@cesunovads.lv


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts tiek ieskaitīts vecāku norādītajā bankas kontā.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Dzimšanas reģistrācija

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

 

Normatīvie akti

Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā