Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu un nodevu jautājumos

Ja nepieciešama konsultācija par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, ieskaitīšanu, nodokļa piedziņu un nodokļa atvieglojumu – jāvēršas Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldē.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Konsultāciju var pieprasīt:

  • zvanot uz informatīvo tālruni;
  • uzdodot jautājumu klātienē;
  • iesniedzot brīvā formā rakstītu iesniegumu klātienē, pa pastu, elektroniski parakstītu iesniegumu e-pastā vai iesniedzot iesniegumu portālā www.latvija.lv , autorizējoties ar bankas maksājumu karti.

Lai saņemtu konsultāciju jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti, pilnvarotām personām - pilnvarojuma apliecinājums. Ja konsultācijai ir informatīvs raksturs, dokumenti nav jāuzrāda.

Cēsu novada pašvaldības Nodokļu administratores

Tālrunis: 64122586

nodokli@cesunovads.lv

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Vaives pagasta pārvalde

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Ja iesniegums iesniegts epastā, tiek nosūtīta elektroniski parakstīta atbilde (izziņa/ informatīva vēstule). Šādā gadījumā e-pasta adresei jābūt reģistrētai Cēsu novada domes Finanšu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā.

 

Ja konsultācija pieprasīta pa pastu vai klātienē, tiek saņemta atbildes – informatīva vēstule.

Telefoniski tiek saņemta informatīva rakstura konsultācija.

 

Uz iesniegumu atbilde pēc būtības tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

 

Uz e-pasta sūtījumiem bez elektroniskā paraksta atbilde tiek sniegta 10 darba dienu laikā.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi
 
Normatīvie akti

Administratīvā procesa likums 

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

Likums „Par nodokļiem un nodevām”

Iesniegumu likums 

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām

Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā 

Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā