Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dienesta viesnīca

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojumam var pieteikties jebkurš Cēsu novada izglītības iestādes audzēknis, kuram nepieciešama dienesta viesnīca uz mācību laiku.

 

Cēsu novada pašvaldības Dienesta viesnīca
Adrese: Saules iela 23, Cēsīs
Dežuranta tālruņa numurs: 64174949

Vadītāja tālruņa numurs: 26333767
E-pasts: valdis.svikis@cesis.lv

 

Pakalpojuma saņemšana

Pieteikties dienesta viesnīcai var elektroniski portālā epakalpojumi.cesis.lv

 

Maksa par pakalpojumu

Maksa par gultas vietu dienesta viesnīcā ir 30 EUR mēnesī

 

Normatīvie akti

Cēsu novada domes 24.08.2017. Lēmums Nr.214. "Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā"