Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Meža kapu teritorijā

Ja radusies nepieciešamība ar autotransportu iebraukt Cēsu novada pašvaldības Meža kapu kapsētas teritorijā, jāvēršas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē pie kapu pārziņa.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Ja kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai vai demontāžai nepieciešams iebraukt Cēsu novada pašvaldības Meža kapu kapsētas teritorijā, amatnieki un kapavietu kopēji vēršas pie kapsētu pārziņa, izņem atļauju vienreizējai autotransporta iebraukšanai kapsētas teritorijā, par to veicot maksājumu pēc Cēsu novada domes maksas pakalpojumu izcenojuma.

 

Lai saņemtu tiesības iebraukt kapsētā, jāuzrāda transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība.

Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārzinis
Meža kapi, Lenču iela 39, Cēsis, Cēsu novads

Tālrunis: 64122659; 29497585.

maris.vitins@cesis.lv

 

Vaives pagasta kapsētās pakalpojumu var saņemt, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruni 29497585.

Pakalpojuma saņemšana

 

Iesniedzējs kapsētā apmaksā pakalpojumu vai saņem iebraukšanas atļauju.

 

Atļauja derīga tikai izsniegšanas dienā.

Maksa par pakalpojumu

3,42 EUR

 

Iebraukšanas maksas atlaides saņemšanai jāuzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

  • I vai II grupas invalīda apliecība;
  • apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums, ja firma organizē apbedīšanu;
  • garīdznieka statusu apliecinošs dokuments;

Saistītie pakalpojumi

Apbedīšana Cēsu novada kapsētās

Normatīvie akti

Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmums Nr.104 "Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās"