Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai atkārtoti saņemtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību vai izziņu Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz:

  • personu apliecinoši dokumenti;
  • iesniegums

Atkārtotas apliecības vai izziņas var arī pieprasīt elektroniski, izmantojot E-adresi vai portālu www.epakalpojumi.lv


Iesniegumus atkārtotām apliecībām un izziņām var sūtīt arī pa pastu.

 

Atkārtotas apliecības vai izziņas izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 

Pakalpojuma saņemšana

Izziņas vai izrakstus no reģistriem var saņemt personīgi Dzimtsarakstu nodaļā, ar pasta sūtījumu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

 

Atkārtotu apliecību izsniedz pašai personai, par kuru izdarīts civilstāvokļa akta ieraksts vai tās pilnvarotajai personai.

 

Apliecības vai izziņas var saņemt jau pieprasījuma iesniegšanas dienā, ja pieprasa klātienē un pieprasītie dokumenti atrodas dzimtsarakstu nodaļā.

 

Ja pieprasījums saņemts pa pastu (vai elektroniski) vai iesniegumā norādītā informācija nav precīza, pieprasītos dokumentus var saņemt viena mēneša laikā. 

 

Maksa par pakalpojumu:

  • valsts nodeva – 7,00 euro.
  • pašvaldības nodeva par aktu izziņu, kopiju vai datorizdruku izsniegšanu – 5,00 euro.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs

Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00 - 12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00


Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī:
Vaives pagastā - Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads

Priekuļos - Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

Vecpiebalgā - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Līgatnes pagastā - Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads