Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lēmumu pieņemšana darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Dokumenti

Personai, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jāiesniedz iesniegums pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā jānorāda zemes turpmākās izmantošanas mērķis, jāpievieno darījuma akts un dokumenti, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, piemēram, dokumenti par iegūtu lauksaimniecības izglītību.

Lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņem pašvaldības komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Īpašumu zemesgrāmatā var ierakstīt tikai tad, ja ir saņemta pašvaldības atļauja (izziņa).

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) pirkuma līgums;
3) dokumenti, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

 

Dokumentus var iesniegt elektroniski epakalpojumi.cesis.lv, klātienē Cēsu VPVKAC, elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai E-adresē.

 

Vaives pagasta pārvaldes vadītāja   

Evija Atvara 

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 

Tālrunis: 26687719            

evija.atvara@cesis.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 14.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 13.00

          

Apmeklētāju pieņemšana Vaives pagasta pārvaldē pirmdienās 14.00-18.00

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesis.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00

 

Vaives pagasta pārvalde

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu nov., LV-4136

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Iesniegumu izskata pašvaldības komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kas izsniedz izziņu par atļauju veikt darījumu vai atteikumu.

 

Izziņu iespējams saņemt gan klātienē, gan elektroniski, gan pa pastu.

Maksa par pakalpojumu

 

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 
 

Normatīvie akti

Administratīvā procesa likums
Par pašvaldībām
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
Iesniegumu likums
Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi