Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Dokumenti

Ja nepieciešams saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Cēsu novada pašvaldības teritorijā, jāvēršas Cēsu novada pašvaldībā.

Šī ir atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu.

 

Pakalpojuma pieprasīšana 

 

Lai saņemtu atļauju, jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda: 

 • komersanta nosaukums un juridiskā adrese; 
 • ražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums; 
 • ražošanas vieta; 
 • ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija; 
 • komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 
 • ražošanas vietas tehniskās inventarizācijas lietas kopija. 

 

Pašvaldība atsaka izsniegt atļauju vai atceļ to, ja: 

 • komersants nav iesniedzis visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus vai sniedzis nepatiesas ziņas; 
 • ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim; 
 • ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā, ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;
 • alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
 • atļauju atceļ, ja izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītajā vietā.

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Pēc iesnieguma izskatīšanas Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu. Par lēmumu tiek informēts atļaujas pieprasītājs. 

 

Iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

 

Izsniegto atļauju var saņemt Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

 
 
Normatīvie akti