Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apvienotā finanšu komisija

Apvienotā finanšu komisija ir koleģiāla institūcija, kuras sastāvā ir visu apvienojamo (Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldība) pašvaldību domju priekšsēdētāji, lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pantā noteikto lēmumu pieņemšanu.

Komisija izskata un pieņem lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar visu Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību aizņēmumiem, galvojumiem un citām ilgtermiņa saistībām, nekustamo īpašumu iznomāšanu, kā arī kustamās un nekustamās mantas, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, atsavināšanu.

Komisijas priekšsēdētājs ir Cēsu novada domes priekšsēdētājs.

Apvienotās finanšu komisijas sēžu protokoli (pdf)

2021
Apvienotā finanšu komisija 02.03.2021
Apvienotā finanšu komisija 03.02.2021
Apvienotā finanšu komisija 05.01.2021

2020
Apvienotā finanšu komisija 08.12.2020
Apvienotā finanšu komisija 16.11.2020
Apvienotā finanšu komisija 10.11.2020
Apvienotā finanšu komisija 12.10.2020
Apvienotā finanšu komisija 01.10.2020
Apvienotā finanšu komisija 08.09.2020
Apvienotā finanšu komisija 07.08.2020
Apvienotā finanšu komisija 17.07.2020
Apvienotā finanšu komisija 03.07.2020