Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbības grantu konkurss

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” izsludina uzņēmējdarbības grantu konkursu, kas dod iespēju piesaistīt finansējumu līdz 3000 EUR uzņēmējdarbības idejas attīstībai.

Uzņēmējdarbības grantu konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Cēsu novadā, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanu un esošo uzņēmumu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību. Konkursa uzdevums ir sniegt finansiālu atbalstu komersantiem, tai skaitā saimnieciskās darbības veicējiem, līdzfinansējot uzņēmējdarbības attīstības projektus, kas saistīti ar jaunu produktu un pakalpojumu attīstību un uzņēmuma eksportspējas veicināšanu.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 70% no pretendenta pieteikumā norādītajām atbalstāmajām izmaksām ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējums nepārsniedz 3000 EUR. Projekta pieteicējam jānodrošina 30% projekta līdzfinansējums.

Kopējais pieejamais finansējums 31 000 EUR.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties:

  • fiziska persona - iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un apņemas dibināt un reģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, reģistrēs uzņēmuma juridisko adresi Cēsu novadā un apņemas veikt uzņēmējdarbību Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
  • juridiska persona - LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants, kura apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā nepārsniedz 500 000 EUR, juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese ir Cēsu novadā un uzņēmējdarbība, cita starpā, tiek veikta Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

Cēsu Digitālais centrs pēc izvirzītiem kritērijiem saskaņā ar konkursa nolikumu, piešķir digitālo inovāciju balvu 1000 EUR apmērā pretendentam ar biznesa ideju, kurā plaši izmantotas informācijas tehnoloģijas un/vai tas ir IT jomas uzņēmums.

Projektu pieteikums jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 17.05.2024. plkst.17.00. Projektu pieteikums iesniedzams Aģentūrā, izvēloties piemērotāko variantu:

  • elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi bizness@cesunovads.lv, ar norādi “Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu konkursam” atbilstoši Konkursa izsludināšanas paziņojumā noteiktajiem termiņiem. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā;
  • iesniegt personīgi Aģentūrā (Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā.

Informatīvais atklāšanas pasākums par konkursu notiks 26.aprīlī plkst.16.00; Raiņa kvartāls (Raiņa 25):

  • iepazīstināsim ar nolikumu, prasībām.
  • pieredzē dalīsies iepriekšējo gadu granta konkursa laureāti: Ilze Tigule (Sarūsējis), Rūdofls Strēlis (Triecienspēks treniņu telpa), Madara Bauere (SIA Birzītes zaļumi), Rihards Grāvis (SIA Spectrome).

Grantu konkursa koordinators  Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra.
Kontaktpersona jautājumiem un konsultācijām: Sabīne Metāla (sabine.metala@cesunovads.lv, 25723833).

Dokumenti