Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Direktore: Aija Sila
Adrese: Brāļu Kaudzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
Tālrunis: 64162465, 26412878
E-pasts: jaunpiebalgas.mms@cesunovads.edu.lv
Mājas lapa: www.jaunpiebalgasmms.lv