Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

http://www.livuskola.lv/
Krīvi, Vaives pag., Cēsu novads
Vadītāja  Antra Gabranova, tālr.26458775
tālr. 64107082
E-pasts: livi@skolas.cesis.lv