Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola

Cēsu pilsētas Mākslas skolā bērniem un jauniešiem no 9 līdz 25 gadu vecumam iespējams iegūt profesionālas ievirzes izglītību mākslā. Bērniem no 7 līdz 9 gadu vecumam iespējams apmeklēt sagatavošanas klasi.

Izglītība Cēsu pilsētas Mākslas skolā

http://www.cesumakslasskola.lv
Palasta iela 11, Cēsis
Direktora p.i. Emma Rass
E-pasts: cms@cesunovads.edu.lv

Iestādes mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša un audzinoša darbība.

Pašnovērtējums