Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vaives Tautas nams

Vaives tautas nams atrodas vēsturiskajā Cēsu novada Vaives pagasta “Kaķukroga” kreisajā spārnā. Tautas namā ik gadu notiek dažādi Vaives pagasta un tā apkārtnes iedzīvotājiem saistoši pasākumi, veicinot dažādām mērķauditorijām piederības sajūtu: semināri, mācības, valsts svētku svinības, kustība “Labo darbu krātuvīte, pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums, pagasta pašdarbnieku pasākumi un mēģinājumi, vingrošanas nodarbības,  amatnieku aktivitātes un Vaives pagasta svētki. 

Vaives Tautas namā darbojas trīs amatiermākslas kolektīvi: 

Vaives tautas nama deju kolektīvs Vaive;
vokālais ansamblis Tieši tāpēc;
lietišķās mākslas studija Vaives Amatu māja.
 
Vārds, Uzvārds Amats  Tālrunis E-pasts
Lelde Annija Grīnberga Vaives Tautas nama vadītāja 28342115 lelde.grinberga@cesunovads.lv


Adrese: “Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads  
Facebook: www.facebook.com/Vaivestautasnams