Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Investīciju iespējas

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” gaitā tiek sakārtota teritorija pie Robežu ielas. Vēsturiski šī teritorija tikusi izmantota industriālajiem mērķiem.

Cēsu industriālajam parkam, kas sastāv no 13 komercdarbībai piemērotiem zemes gabaliem, ir nodrošināta piekļuve, izbūvējot jaunu ielu ar asfaltbetona segumu, elektrības, gāzes, ūdens un kanalizācija apgāde, kā arī ielu apgaismojums. Komunikāciju tīkls tiek izbūvēts līdz zemes gabalu robežām. Teritorijā atrodas arī daļēji saglabājies dzelzceļa sliežu tīkls, ko iespējams atjaunot.

Teritorija ir piemērota dažāda veida ražošanas vai biroja ēku celtniecībai.

Zemes gabali tiks iznomāti uz laiku līdz 30 gadiem, kā arī uzņēmējam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma izpirkšanu, ja tiks izpildītas visas līgumā noteiktās prasības attiecībā uz zemes gabala attīstību.

Maksa par zemes gabalu apbūves tiesībām tiks noteikta izsoles rezultātā. Sākumcenu nosaka atbilstoši neatkarīgā vērtētāja vērtējumam. Orientējoša izsoles sākuma cena ir 0,025 eiro par m2 mēnesī. Tāpat maksu par apbūves tiesībām un objektu nomas maksu uz noteiktu laiku būs iespējams samazināt līdz 50%, ja komersants radīs jaunas darba vietas, veiks ieguldījumus, kas sekmēs saimnieciskās darbības un/vai inovāciju, un/vai infrastruktūras attīstību.

Zemes gabala nomniekam būs iespēja zemi nodot apakšnomā.

Ar Cēsu industriālā parka normatīvo regulējumu un zemes gabalu aprakstu iepazīsties šeit:

CĒSU INDUSTRIĀLAIS PARKS (PDF)

 

Cīrulīšu investīciju piedāvājums

Cīrulīšu investīciju piedāvājums LV
Cīrulīšu investīciju piedāvājums EN
Cīrulīšu investīciju piedāvājums RU

Cīrulīšu investīciju teritorijas kopējā platība ir 17 663 m2. Investīciju teritorija ietver bijušās sanatorijas “Cīrulīši” vēsturisko apbūvi: Kovārņu ielā 24 (4503 m2), Kovārņu ielā 26 (6872 m2), Zīļu iela 4 (4029 m2) un Zīļu iela 2 (2259 m2). Maksa par zemes gabalu apbūves tiesībām tiks noteikta izsoles rezultātā. Sākumcenu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja vērtējumam. Līgumu par objekta nomu vai apbūves tiesību piešķiršanu ir iespējams noslēgt uz laiku līdz 30 gadiem.

 

Cēsu industriālais parks

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” gaitā tiek sakārtota teritorija pie Robežu ielas. Vēsturiski šī teritorija tikusi izmantota industriālajiem mērķiem.

Cēsu industriālajam parkam, kas sastāv no 13 komercdarbībai piemērotiem zemes gabaliem, ir nodrošināta piekļuve, izbūvējot jaunu ielu ar asfaltbetona segumu, elektrības, gāzes, ūdens un kanalizācija apgāde, kā arī ielu apgaismojums. Komunikāciju tīkls tiek izbūvēts līdz zemes gabalu robežām. Teritorijā atrodas arī daļēji saglabājies dzelzceļa sliežu tīkls, ko iespējams atjaunot.

Teritorija ir piemērota dažāda veida ražošanas vai biroja ēku celtniecībai.

Zemes gabali tiks iznomāti uz laiku līdz 30 gadiem, kā arī uzņēmējam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma izpirkšanu, ja tiks izpildītas visas līgumā noteiktās prasības attiecībā uz zemes gabala attīstību.

Maksa par zemes gabalu apbūves tiesībām tiks noteikta izsoles rezultātā. Sākumcenu nosaka atbilstoši neatkarīgā vērtētāja vērtējumam. Orientējoša izsoles sākuma cena ir 0,025 eiro par m2 mēnesī. Tāpat maksu par apbūves tiesībām un objektu nomas maksu uz noteiktu laiku būs iespējams samazināt līdz 50%, ja komersants radīs jaunas darba vietas, veiks ieguldījumus, kas sekmēs saimnieciskās darbības un/vai inovāciju, un/vai infrastruktūras attīstību.

Zemes gabala nomniekam būs iespēja zemi nodot apakšnomā.

Ar Cēsu industriālā parka normatīvo regulējumu un zemes gabalu aprakstu iepazīsties šeit:

CĒSU INDUSTRIĀLAIS PARKS (PDF)

 

Cēsu investīciju karte

Tapusi Cēsu novada investīciju objektu karte, kas radīta, lai uzņēmējiem un citiem interesentiem būtu pieejama vienota informācija par to, kur Cēsu novadā atrodas brīvas telpas vai zeme uzņēmējdarbības veikšanai.

Starp pievienotajiem objektiem ir gan pašvaldībai, gan privātpersonām piederoši īpašumi. Kartē pieejams īss objekta apraksts un būtiskākā informācija par īpašumā esošajām komunikācijām, kā arī īpašnieka kontaktinformācija.

Aicinām īpašniekus, kuri meklē investorus, vēlas iznomāt vai pārdot uzņēmējdarbības veikšanai piemērotus īpašumus (zemi, telpas, ēkas), sūtīt informāciju uz e-pastu zelma.micule@cesunovads.lv.

CĒSU INVESTĪCIJU KARTE