Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas Sporta skola

Cēsu pilsētas Sporta skolā bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam iespējams apgūt vieglatlētiku, basketbolu, biatlonu, volejbolu, florbolu, distanču slēpošanu, orientēšanās sportu, futbolu.

Izglītība Cēsu pilsētas Sporta skolā​

http://www.cesusportaskola.lv
Piebalgas iela 18, Cēsis
Direktora Rudīte Vanadziņa, tālr. 64127782 
E-pasts: sportaskola@cesusportaskola.lv

Izglītības iestādes mērķis ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana. Izglītojamo fizisko un garīgo spēju izkopšana un attīstība.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā un metodiskā darbība. Skola organizē vietējas, reģionālas, valsts un starptautiskas sporta sacensības.

Pašnovērtējums