Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas 2023.gada projektu pieteikumu un energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisija

Komisija izsludina 2023.gada dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumu  projektu pieteikumu iesniegšanas procedūru, nodrošinā vērtēšanas procesa gaitas dokumentēšanu, atbild uz saņemtajiem jautājumiem, izvērtē saņemtos piedāvājumus, sagatavo vēstules pretendentiem, pieņem lēmumu par rezultātiem, kā arī pēc pieprasījuma sniedz paskaidrojumus par vērtēšanas procedūras norisi.

Komisijas priekšsēdētājs Baiba Eglīte  Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
Komisijas locekļi Irēna Suipe Cēsu novada Būvvaldes vadītāja vietniece
  Ivars Baltrums Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs – būvinženieris
  Aija Riekstiņa Cēsu novada Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes ekonomiste
  Jana Paula Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes juriste;
  Dzintars Jukēvics Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes jurists
Komisijas locekle un sekretāre Evija Atvara Cēsu novada Centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītāja