Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

http://www.dacvg.lv
Pūces iela 2, Cēsis
Direktors: Oskars Kaulēns
tālr. 64122244, 29650865
E-pasts: dacvg@dacvg.lv

Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, lai nodrošinātu valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktos mērķus.

Uzdevumi:

- īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas un vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu;
- nodrošināt izglītības programmu īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus; izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
Pašnovērtējums