Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija

Komisija izskata iesniegumus ar lūgumu saskaņot publisku pasākumu, mītiņu, gājienu, sapulču, salūtu rīkošanu Cēsu novada teritorijā.

Publisku pasākumu saskaņošana

Komisijas priekšsēdētājs G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks I.KRŪMIŅA Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja sporta koordinatore
Komisijas locekļi D.OZOLIŅŠ Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  Z.NEIMANE Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja
  M.LASMANE Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” direktore
Komisijas sekretārs A.ALKSNĪTE

Agita Alksnīte, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administrācijas biroja komisiju sekretāre