Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzņēmējdarbība

Telpu izveide ražošanas attīstībai (industriālais parka attīstības 2.kārta)

ES finansējums, PPP

Telpas 3000 kv.m. platībā Cēsu industriālajā parkā Robežu ielā paredzētas ražošanas attīstībai, kas ietver tādu uzņēmējdarbību, kas ir ar augstu pievienoto vērtību, t.sk. viedo materiālu un digitālo tehnoloģiju ražošanu, kā arī digitālo pakalpojumu sniegšanu. Telpu izbūve būtu otrais posms Cēsu Industriālā parka attīstībā, tās veicinātu potenciālo investoru lielāku interesi un nodrošinātu to vieglāku piesaistīšanu, radītu jaunu nodarbinātību. Industriālajam parkam būtu pārneses efekts sadarbībai Cēsu profesionālās, augstākās izglītības un pētniecības institūcijām.

Cēsu tehnoloģiju un radošo industriju klastera (kvartāla) izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Cēsu tehnoloģiju un radošo industriju klasteris (kvartāls) risinātu agrīnās attīstības stadijās esošu uzņēmumu, start-up un individuāli nodarbināt (freelancer) atbalstu. 2000 kv.m. platībā tiktu izveidota kopstrādes telpa, FabLab un MakerSpace, individuāli biroji tehnoloģiju uzņēmumiem un digitālo pakalpojumu sniedzējiem. Klastera (kvartāla) specializācija - mobilās tehnoloģijas un programmatūras, virtuālās un papildinātās realitātes, un 3D, un 4D skaņu ierakstīšana utt.

Rūpniecisko teritoriju revitalizācija un pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai

ES finansējums, PPP

Projekts aptver trīs Cēsu novada degradētās industriālās teritorijas (bijusī Autoremonta rūpnīca, Cēsu industriālā parka rūpnieciskā teritorija, Vaives pagasta esošās un potenciālās ražošanas teritorijas), kur nepieciešama ielu tīkla izbūve, komunikāciju  tīklu  atjaunošana  un jaunas infrastruktūras  izbūve, degradēto ēku nojaukšana un  degradētās teritorijas pielāgošana jaunajai uzņēmējdarbībai

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu komplekss "Start-up Cēsis" izveide un attīstība

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

“Start-up Cēsis” paredzēta kā jumta organizācija, kas nodrošinātu uzņēmējdarbības atbalstu dažādās formās. Tā ietvertu biznesa inkubācijas pakalpojumus, inovāciju atbalstu, eksporta atbalstu, tīklošanos, mentora atbalstu, biznesa forumu organizēšanu, apvienojot Cēsu industriālā parka un Cēsu tehnoloģiju un radošo industriju klastera (kvartāla) infrastruktūras nodrošinājumu.

Uzņēmējdarbības testu un prototipu veicināšanas aktivitātes Cēsu novada pašvaldībā

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz atbalstīt start-up un citus tehnoloģiju uzņēmumus, kuriem nepieciešams prototipēt dažādas tehnoloģijas publiskajā telpā. Šādā veidā Cēsu novads kļūtu par Latvijā pirmo pašvaldību-testa platformu dažādām Latvijas uzņēmēju inovatīvām idejām, lai nodrošinātu to tehnoloģisko risinājumu attīstību.

Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība un ilgtspējīga sociāli ekonomiskās vides nodrošināšana

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts paredz turpināt saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus, veicinot radošās uzņēmējdarbības un tūrisma atttīstību Cēsu vidusslaiku pilī un Cēsu Sv. Jāņa baznīcā.