Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas darba kārtība

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 64161829 vai e-pastā agita.alksnite@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

A.ŠTEINS

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

D.EIHENBAUMA

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

 

Izpilddirektors

 

 

Amatas apvienības pārvaldes vadītājs

 

 

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

 

 

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītājs 

 

 

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenais teritorijas plānotājs 

    Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
   

Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes Būvvaldes galvenais arhitekts