Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības un teritorijas plānošanas komisija

Komisijas darba kārtība

Komisija izskata novada attīstības projektu īstenošanas iespējas un teritorijas plānošanas jautājumus.

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Agitu Alksnīti pa tālruni 64161829 vai e-pastā agita.alksnite@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs

M.MALCENIEKS

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.EIHENBAUMA Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

A.ALKSNĪTE

Administrācijas biroja sekretāre

Komisijas locekļi

J.ROZENBERGS

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

 

A. EGLIŅŠ-EGLĪTIS

Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs

 

V.LUKSTIŅA

Cēsu novada Būvvaldes arhitekte

 

V.KALANDĀROVS

Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

 

Z.GULBINSKA

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāja