Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kultūra un daba

Dabas takas un gājēju tilts pār Gauju

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Fiksējot sabiedrības arvien pieaugošo interesi par pastaigām dabā un potenciālo apdraudējumu, ko rada interesentu patvaļīga pārvietošanās dabas teritorijās un nelegālu atpūtas vietu ierīkošana, plānots veidot infrastruktūru pastaigām dažādām mērķgrupām un velobraucējiem, kas nodrošinātu maksimāli mazu slodzi pašvaldības teritorijā esošām ģeoloģiskajām, botāniskajām un zooloģiskajām dabas vērtībām. Paredzēta esošo Cīrulīšu dabas taku un maršrutu savienojumu izveide ar topošo kosmosa centru un ar kaimiņu pašvaldībām. Jauna apmēram 10km gara takas atzara izveidošana gar Gauju Ziemeļu virzienā un atpakaļ, gājēju tilta būvniecība pār Gauju, atpūtas vietu ierīkošana.

Cēsu Nacionālā kultūras un laikmetīgā mākslas centra izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekts kompleksi risinātu trīs būtiskas Cēsu pilsētas kultūras attīstības un kultūras saglabāšanas lietas: muzeja krātuves, restaurācijas centra un laikmetīgās mākslas centra izveide. Projekts paredz izveidot modernas, krājuma glabāšanai paredzētas krājuma telpas, kurās nodrošināt atvērtā krājuma principu, tādējādi veicinot krājuma pieejamību sabiedrībai. Restaurācijas centrā atastos ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas 4 restauratoru darba vietas – koka, metāla, tekstīliju un papīra restauratoriem. Vidzemes restaurācijas centrs kalpotu arī kā prakses vieta un potenciālā darba vieta restauratoriem, kuri apgūst restauratora profesiju. Turklāt pavērtu papildus iespējas Cēsu pilsētai pretendējot uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusu. Laikmetīgās mākslas centrs plānots ar 3 izstāžu zālēm.

Brīvdabas koncertzāles Pils parkā izveide

Pašvaldības finansējums, ES finansējums, PPP

Projekta iecere paredz Pils parka brīvdabas koncertzāles ar jumtu izbūvei virs esošās estrādes, mākslinieku un skatītāju zonas pilnveidošana, parka infrastruktūras uzlabošana (WC kapacitātes palielināšana, lietus notekūdeņu sistēmas sakārtošana, dīķa krastu sakārtošana un ūdens kvalitātes uzlabošana) Ceļa pārvada/savienojuma izveide ar Pirtsupītes gravas kompleksu.

Cēsu centrālās bibliotēkas  modernizācija

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekts paredz Cēsu centrālās bibliotēkas modernizāciju un mūsdienām atbilstoša servisa nodrošināšanu apmeklētājiem - 24 h piekļuvi, pašapkalpošanās servisa izveidi, digitālo klientu servisa attīstību, - izmantojot mākslīgo intelektu, lietu interneta, virtuālo un papildināto realitāšu piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus.

Vaives pagasta tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība

Pašvaldības finansējums, ES finansējums

Projekts paredz attīstīt tūrisma un uzņēmējdarbības infrastruktūru, veicinot vietējās uzņēmējdarbība attīstību, ieskaitot atpūtas, ainavu skatu vietas izveidi Vaives pagastā, publiskās atpūtas vietas izveidi pie Mazuma ezera, Kaķukroga apkārtnes labiekārtošanu, tūrisma maršrutu attīstītību caur Vaivi un Vaives upi, Dāvida avotu iekļaušanu kopējā tūrisma piedāvājumā, Kaķupītes estrādes labiekārtošanu, vietējo ražotāju tirdziņa izveide u.c.